Detailní popis reaktoru RBMK

Biologická ochrana

09.08.2012 09:28
Biologická ochrana slouží ke snížení intensity ionisujícího záření do prostor elektrárny do úrvoně zadan provozními předpisy a zdravotními pravidly. Horní ochranu reaktoru tvoří: grafitový reflektor ochranné desky část «JE» se serpentýnovou zavážka část «G» se serpentýno-litivá...

Okruh rozvětvené nucené cirkulace

09.08.2012 09:28
Okruh rozvětvené nucené cirkulace (KMPC) zabezpečuje cirkulaci teplonositele aktivní zónou reaktoru.   Schéma principu KMPC:   1. Reaktor 2. Palivový kanál 3. Separační buben 4. Sací kolektor 5. Tlakový kolektor 6. Skupinový rozdělovací kolektor 7. Hlavní cirkulační...

Kanál chlazení reflektoru

09.08.2012 09:27
Kanál chlazení reflektoru slouží k odvodu tepla bočního reflektoru grafitové výplně (3), horní kovové konstrukce uchycení bočního reflektoru (4), ale také ke zmenšení úniku tepla ke kožichu a kompenzátorům tvořících hermeticky uzavřený reaktorový prostor. Z konstrukčního hlediska tvoří kanál...

Kanál systému řízení a ochrany

09.08.2012 09:26
Kanály systému ochrany a řízení jsou určeny k umístění do nich řídících tyčí systému ochrany a řízení, kontrolních čidel rozprostření výkonu v prostoru aktivní zóny a ionizačních komor a také k zajištění cirkulace ochlazovací vody chladící pracovní orgány systému řízení. Kanál je svařovaná...

Palivový kaál

09.08.2012 09:25
Palivový kanál slouží k uchycení palivové kazety do proudu teplonositele. Je to svařovaná konstrukce, kde střední část je vyplněna zirkonovou ocelí, horní a spodní část z nerezové oceli. Střední část je s koncovými částmi spojena speciálními zirkon-ocel spojkami, které jsou zhotoveny metodou...

Grafitová výplň

09.08.2012 09:21
Grafitová výplň reaktoru plní funkci moderátoru a reflektoru. Má válcovou formu o průměru 18 m a výšce 8 m, tvoří ji 2488 grafitových kolon s osovými otvory. Kolony jsou tvořeny z grafitových bloků čtvercového průřezu 250 x 250 mm a výškou 600 mm. Stojí na spodní nosné desce s "kalíšky"...

Palivová kazeta

09.08.2012 09:21
Palivovou kazetu tvoří dva palivové svazky, fixační díl, koncovka a prodlužovací tyč připevněné na nosný prut. Palivový svazek tvoří 18 teplovydávajících elementů (tvelů) uchycených pomocí distančních a koncových mřížek. Tvel jsou tabletky spečeného oxidu uraničitého nacpané do hermeticky...

Konstrukce reaktoru

09.08.2012 09:19
Uchycení reaktoru plní funkci upevnění a nesení a také funkci biologické ochrany. Část «S» - oporná konstrukce reaktoru zhotovená ve tvaru kříže, která přenáší váhu reaktoru na zákládní desku z žáruvzdorného betonu na dně šachty reaktoru Část «OR» - nosná konstrukce grafitové vyzdívky a...

Zařízení a hlavní charakteristika reaktoru

09.08.2012 09:14
Reaktor RBMK-1000 má tepelný výkon 3200 MW, moderátorem je zde grafit, chladivem lehká voda a jako palivo oxid uraničitý. Celkově je reaktor sestaven ze souboru vertikálních kanálů, které jsou umístěné v kruhových otvorech grafitových kolon, dále z horní a dolní ochranné desky. Lehký...

Diskusní téma: Popis reaktoru RBMK

Datum 21.05.2016

Vložil Ig. L. Sitař

Titulek Biologická ochrana

Odpovědět

Biologická ochrana okolí reaktorů a nejen RBMK je složena ze serpentinitových bloků a litinových fragmentů. Serpentinit je nerost, resp. druh horniny s poměrně vysokou hmotností a přidává se do spec. betonových směsí. Nikoliv tedy "serpentýn"