Sborník přednášek - 2012

Principy jaderného reaktoru VVER 1000

12.06.2013 17:53
2.1 Fyzikální principy jaderného reaktoru   V tlakovodním jaderném reaktoru typu VVER 1000 se na výrobu tepla využívá řízené řetězové štěpné reakce, která vychází ze skutečnosti, že při interakci tepelných neutronů s jádry některých těžkých prvků (uran - 235, plutonium - 239) dochází k...

Dispoziční uspořádání JE Temelín

12.06.2013 17:47
1. DISPOZIČNÍ USPOŘÁDÁNÍ JE TEMELÍN Jaderná elektrárny ve svém komplexu zahrnuje velké množství různých technologických celků, zařízení a řadu pomocných zařízení. Projektem jsou zařízení účelně rozmístěna tak, aby jejich funkce z provozního, pracovního a bezpečnostního hlediska byla efektivní...