Neutronová záchytová terapie

Neutronová terapie

06.01.2013 16:23
Pro radioterapii lze použít i svazky neutronového záření. Buď jsou to rychlé neutrony, které srážkami s jádry v tkáni, především s jádry vodíku, vytvářejí urychlené protony, které mají silně ionizační účinky. Rychlé neutrony mají vysoký LET a radiobiologickou účinnost, avšak hloubkové rozložení...

Neutrony budou v Řeži léčit nádory

06.01.2013 16:17
Malý lehkovodní reaktor s výkonem 15 megawattů nevyrábí v Ústavu jaderného výzkumu v Řeži u Prahy elektřinu, ale slouží vědeckému bádání. Zanedlouho také začne zachraňovat lidské životy. Do závěrečného stadia právě dospěl projekt ozařování nádorů zvaný neutronová záchytová terapie. K ozařování...

Princip neutronové záchytové terapie

27.12.2012 16:03
 Záchytná neutronová (angl. (Boron)neutron capture therapy, BNCT, NCT) je experimentální forma radioterapie, která používá tok neutronů interagujících s borem podaným pacientovi. NCT závisí na interakci pomalých neutronů s izotopem boru 10, při které dochází k produkci alfa částic a jader...

Borová neutronová záchytová terapie dnes

08.12.2012 20:49
Před několika lety jsme spolu poprvé hovořili o práci fyzika v oblasti borové neutronové záchytové terapie (BNCT) mozkových nádorů, o vaší účasti na světové konferenci BNCT v San Diegu a o perspektivách a stavu vývoje BNCT ve světě i u nás. Tehdy vše vypadalo optimisticky a slibně… Šest...

Historie reaktorů VVR-S a LVR-15 v ÚJV Řež a.s.

08.12.2012 20:39
Noc z 24. na 25. září 1957 byla z pohledu československého jaderného výzkumu přelomová. Přibližně ve 23:52 byla totiž do prvního československého jaderného reaktoru vložena poslední, 26. palivová kazeta, a bylo tak dosaženo kritičnosti. Sedm minut po půlnoci pak byl vedoucím směny vydán...

Neutrony bojují s rakovinou

08.12.2012 20:38
Smrtelný nádor na mozku by mohl ustoupit po zásahu svazkem neutronů. Tuto metodu nyní klinicky zkoušejí v Ústavu jaderného výzkumu Řež. Pokud zde uspějí, znamená to převrat v léčbě a novou naději pro tisíce zoufalých lidí, kteří dnes mají před sebou jen několik měsíců života.    Za...

Diskusní téma: Neutronová záchytová terapie

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.