Biologická ochrana

09.08.2012 09:28

Biologická ochrana slouží ke snížení intensity ionisujícího záření do prostor elektrárny do úrvoně zadan provozními předpisy a zdravotními pravidly.

Horní ochranu reaktoru tvoří:

 • grafitový reflektor
 • ochranné desky
 • část «JE» se serpentýnovou zavážka
 • část «G» se serpentýno-litivá zavážka
 • desková podlaha

 

Horní ochrana chrání centrální sál od záření reaktoru a teplonositele, spolu s ochranným kontejnerem zavážecího stroje zabezpečuje ochranu personálu při výměně paliva na spuštěném reaktoru. Před pronikáním záření chrání konstrukční elementy kanálů, traktů a také úchyty palivových kazet i ostatní části nacházející se v kanále.

Boční ochranu tvoří:

 • grafitový reflektor
 • část «KŽ»
 • části «L» a «D» zaplněné vodou
 • písková zavážka montážníh prostor
 • betonové stěny šachty reaktoru

 

Spodní ochranu tvoří:

 • grafitový relfektor
 • nosné desky
 • část «OR» se serpentýnovou zavážkou
 • část «E»
 • serpentýno-litinová výplň v prostranství kompensátorů

 

Za normálních pracovních podmínek reaktoru zabezpečuje biologická ochrana v centrálním sále i okolních prostorech v okolí šachty reaktoru velikosti dóz nepřevyšující 2,8 mber/h.

Při manipulaci s palivem může úroveň záření v blízkosti zavážecího stroje krátkodobě dosáhnout 100 mber/h.

Při odstavení reaktoru dovolí radiační situace možnost revize i opravy zařízení v neobsluhovaných prostorech.

Zpět