Den s jádrem - 1. část - 28. 1. 2013

28.01.2013 19:43

    Dne 28. 1. 2013 proběhlo na Gymnáziu a Jazykové škole ve Svitavách první jubilejní ročních akce Den s jádrem.

    Účastnili se studenti z Gymnázia Svitavy, Gymnázia Polička a Gymnázia Ústí nad Orlicí. Účast studentů bylo hojná.

    Během dopoledního program měli účastníci možnost shlédnou sérii dokumentárních filmů související s jadernou fyzikou nebo energetikou. Největší zájem byl o dokument Studená fúze, aneb energie ze sklenice vody, dále jsme promítali: Černobyl, Radioaktivní spad, Hirošima, Největší tragédie Slovenska - Jaslovské Bohunice.

    Po shlédnutí filmů měli návštěvníci možnost shlédnou, ale i sami si vyzkoušet zajímavé pokusy z jaderné fyziky. Většina pokusů byla převzata z knihy Jaderné hrátky z nakladatelství ČEZ a upravena pro naše podmínky. Za zmínku stojí pokus s trojrozměrným štěpením, kde studenti vyděli na vlastní oči jak probíhá štěpení atomu uranu235 v jaderném reaktoru, k jakým deformacím při srážce dochází, apod... Dalším pokusem, který mohli účastnici vidět a vyzkoušet byl demonstační pokus s hlásičem požáru, který detekuje jak teplý tak studený kouř. Abysme tomu všemu dodali i nádech chemie detekci kouře jsme zkoušeli přes známý pokus Bengálské ohně nebo Jiskřící cestička, při kterém se produkuje opravdu velké množství kouře a zápachu. Dále byly k vidění opravdové dozimetry (osobní a vojenský), kterými jsme měřili úroveň radioaktivity v různých nerostech, chemických látkách a zahradních hnojivech. Sami účastníci si vyzkoušeli, že práce dozimetristy není jen měření a přejíždění detektorem nad látkou a odečítání hodnot ze stupnice, ale i dodržování stanovených limit pro pracovníka či přímo akustická kontrola dozimentru. Dále jsme měli k dispozici školní soupravu Gamabeta 1997, kde jsme demonstrovali funkci a sílu beta a gama zářiče, ověřovali jsme vliv hmotnostního čísla stínícího materiálu na množství dopadených neutronů na detektor či vliv vzdálenosti na záření. Jako takové zpestření a ne uplně s jadernou fyzikou související byl pokus s ionizací vzduchu pomocí Van de Graffova generátoru.

    Pokud i Vy byste si chtěli vyzkoušet nějaké jaderné pokusy s radioaktivitou a nemáte k dispozici soupravu Gamebeta nebo podobnou soupravu. Nevadí Matematicko-fyzikální fakulta univerzity Karlovy v Praze připravila unikátní projekt tzv. vzdálené laboratoře. Pomocí internetového prohlížeče vzdáleně ovládáte soupravu, které je podobná Gamabetě. Výsledky Vám pak předá v úhledné elektronické podobě. Pro spuštění vzdálené laboratoře použijte prosím následující odkaz: kdt-38.karlov.mff.cuni.cz/

    Na chodbě školy byla též k vidění rozsáhlá výstava od počátků tzv. jaderného věku - Marie Curie Sklodowske, přes jaderné elektrárny, přes Ústav jaderného výzkumu v Řeži až po termonukleární jadernou fúzi. Výstava byla doplněna řadou dobových fotografií a informacemi. K výstavě byla připravena řada materiálů pro studenty, který byl k dispozici zdarma. Velkou část materiálů nám věnoval Ústav jaderného výzkumu v Řeži.

    Od 11:00 byly připraveny prezentace. První prezentaci vedl Vojtěch Motyčka na téma "Úvod do jaderné energetiky". Zabýval se historií jaderných elektráren, počátky, první komerční elektrárna, apod. Dále zmínil princip získávání energie z jádra, ale to bylo snad pro všechny opakováním. Jako další téma zmínil velmi diskutovanou dostavbu jaderné elektrárny Temelín, možné dodavatele, apod. V posledním tématu se věnoval výzkumným reaktorům v ČR. Připoměl že Česká republika má kvalitní technické zázemí a výskumnou infrakstrukturu na světové úrovni. Zmínil reaktor na ČVUT, ale také reaktory v Centru výzkumu Řež, s.r.o. Dalším přednášejícím byl Martin Černák, ten prezentoval na téma "Neutronová záchytová terapie". Zmínil se o významu neutronové záchytové terapie, která se v ČR prováděla v letech 2000-2005. Zdůraznil to jaký vliv má tento typ alternativní léčby na člověka. Částěčně se také zmínil o naší práci SOČ, kterou na reaktoru LVR-1 realizujeme. Ohlas na tuto prezantaci byl mezi diváky velký.

    Po krátké pauze proběhla beseda s ing. Jiřím Tycem z jaderné elektrárny Temelín. Besedoval na téma "Energie, budoucnost lidstva". Beseda zaujala snad všechny posluchače. Ikdyž měl ing. Tyc přednášku velice dlouhou dokázal udržet pozornost všech posluchačů. Nezabíhal přiliš do fyzikálních podrobností, ale bral to spíše běžných lidí.

    Poslední částí našeho programu bylo shlédnutí unikátního dokumentu: Jaderná havárie, krize v Japonsku. Dokument pojednával o havárii v japonské elektrárně Fukušima den po dni. Havárie byla dána i do souvislosti s jadernou havárii v Černobylu.

    Doufám, že se všem zúčatněním studentům program líbil a přinesl jim zajímavé poučení.

 

Za povedenou akci děkuji:

  • Semináři z fyziky - pod vedení Mgr. Kamila Kučery

          Smělá, Palla, Valach, Kozák, Tran, Lopaur, Vévoda, Urban, Fukar, Franc, Juračka, Kučera, Antošová, Baťková, Škeřík, Urban, Ducháček

  • Ing. Jiřímu Tyci
  • Martinu Černákovi
  • Ústavu jaderného výzkumu Řež
  • Centru výzkumu Řež
  • Společnosti ČEZ

 

 

VIDEO Z AKCE, KTERÉ NATOČILA MÍSTNÍ TELEVIZE DOLE NA KONCI ČLÁNKU NEBO ZDE:

www.youtube.com/watch?v=C-38lA8eyzk&list=UUSKvBt1QgjgTU6kMiuiHysQ&index=3

 

 

VMotycka

 

 

Zpět