Den s jádrem - 2. část - 18. 2. 2013

21.02.2013 19:50

Tentokrát nás svojí návštěvou poctila předsedkyně státního úřadu pro jadernou bezpečnost ing. Dana Drábová, Ph.D.

 

Dne 18. 2. 2013 proběhla akce Den s jádrem opět na svitavském gymnáziu. Akce byla opět v režii studentů semináře fyziky pod vedením Mgr. Kamila Kučery. Na závěr akce besedovala se studenty a širokou veřejností i předsedkyně státního úřadu pro jadernou bezpečnost ing. Dana Drábová, Ph.D.

Dopoledne shlédni studenti výběr dokumentárních filmů s jadernou tématikou - nově jsme do výběru zařadili dokumenty: Jaderné ponorky, Megaopravy - Jaderná elektrárna a Jaderný výzkum (film pro vojenské účely).

Program v laboratoři chemie byl obdobný jako při první akci - 18. 1. 2013. Studenti si opět mohli vyzkoušel práci se soupravou Gamabeta, hledání radioaktivity v různých vzorcích zahradních hnojiv, nerostů a hornin. Dále přibyl pokus s Rutherfordovým rozptylem. Tímto experimentem byl demonstrován Rutherfordův pokus ve 20. století na zlaté fólii. Opět nechyběl Van de Graafův generátor, který sloužil jako demonstarace ionizace vzduchu. 

Od 11:00 měli studenti možnost vyslechnou dvě prezentace. Obě prezentoval Vojtěch Motyčka. První prezentace byla na téma "Úvod do jaderné energetiky", kde byli studenti seznámeni s vývojem a fungování jaderného reaktoru, byly zmíněny první dvě zásadní generace jaderných reaktoru (MAGNOX, RBMK). V prezentaci byla také zmíněna výzkumná infrastruktura v Centru výzkumu Řež. Další prezentace byla na téma "Černobyl aneb jaderná energetika na prahu století". Studenti byli celkem podrobně seznámeni s jadernou havárii v Černobylu (Ukrajina) a její následky na obyvatele "Mrtvé zóny" a hlavně Prijpati. Prezentace byla doplněna o řadu autentických záběrů přímo z místa nehody. Na závěr byla krátce zmíněna jaderná havárie v japonské Fukušimě, bezpečnost našich jaderných elektráren a systém havarijního plánování.

Od 15:00 měly studenti a široká veřejnost možnost besedovat s ing. Dana Drábovou, Ph.D. Paní předsedkyně publikum nadchla svojí výbornou prezentací, který popisovala mimo jiné i budoucí "hlad" po elektrické energii. Na závěr besedy mohlo publikum pokládat i otázky. Několik málo otázek jsme však pro případ měli schovány v klobouku a byli použity na konec besedy.

Tímto velice děkuji ing. Daně Drábové za úžasnou besedu a za to, že si na nás ve svém nabitém programu udělala čas.

 

FOTOGRAFIE DODÁM V BRZKÉ DOBĚ !!!

 

            Za povedenou akci děkuji

Ing. Daně Drábové, Ph.D.

Semináři z fyziky a matematiky - pod vedením: Mgr. Kamila Kučery a Mgr. Libuše Vévodové

Centru výzkumu Řež s.r.o.

Ústavu jaderného výzkumu Řež a.s.

společnosti ČEZ

 

VMotyčka

 

 

Zpět