Exkurze ÚJV Řež, a.s. - TVT 2011

05.11.2011 14:35

 
 

Dne 4.11.2011 jsme v rámci Týdne vědy, navštívil Ústav jaderného výzkumu a.s. v Reži u Prahy. Měl jsem možnost vidět konferenční centrum, kde nás seznámili s rozložením ústavu, kolik vlastně ústavů zde je a že tři ústavy které zde jsou (Ústav jaderného výzkumu AV ČR, Ústav jaderného výzkumu a.s. a Ústav jaderné fyziky AV ČR a také se zde nachází Ústav anorganické chemie AV ČR) zaměstává více jak 1200 zaměstanců. Poté jsem měl možnost vidět novinku ÚJV, Trihybus, který ÚJV představilo na Mezinárodním veletrhu v Brně a získalo za něj první cenu v soutěži.

Poté jsme se přesunuli k reaktoru LVR-15, který je největším výzkumným reaktorem v zemi a ve střední Evropě. Kontrola při vstupu byla velice přísná, protože je to kontrolované pásmo se zdroji ionizujícího zaření. Po seznámení se s pravidly jsem sešli dolů pod úroveň aktivní zóny reaktoru a nahlédli jsem do tzv. "horkých komor", kde jsou materiály, prvky vystaveny velmi vysokému záření a člověk s nimi manipuluje pomocí manipulátoru. Úroveň radiace při ozařování je tak vysoká, že člověka dokáže usmrtit během několika vteřin. Pokud se zde neozařuje, je možnost provést úklid horké komory, ale pobyt zde nesmí být delší než několik málo minut. Další místností co jsme navštívili byl velín reaktoru LVR-15, pí. Ing. Martina Malá nám zde ukázal schéma aktivní zóny, fotografie odvíkovaného reaktoru a také celý řídící pult. Poté jsme se přesunuli přímo do haly reaktoru. Po kontrole karet jsme šli hned na víko reaktoru, paní inženýrka nám zde popsala části reaktoru, co se přímo pod námi nachází, co je to potrubní pošta, a vyústění z aktivní zóny. Pro ty co se jadernou energetikou zabývají a vědí co se skrývá pod víkem reaktoru, co se tam děje během provozu je to nezapomenutelný zážitet stát na reaktoru. Dalším místem, které jsem navštivili bylo spodní (první) patro reaktorového sálu, kde se nachází měřící přístroje, nespočet počítačů pro simulace a výpočty, a také spoustu stínění, ať už zmíněných výpustí z aktivní zóny, které je zakryto několika řadami olověných cihel a nebo také stínění přístrojů a osob samotných to je řešeno sypkým bílým bórem v cihličkách nastkládaných na sebe. Poté nám ukázali i komoru (kopku), kde dochází k ozařování objektů a v minulých letech také lidí s velmi pokročilými stádii národů na mozku, takto silné dokázalo růst nádoru výrazně zpomalit a nemocnému člověku dokázalo prodloužit život o několik dní, měsíců nebo dokonce let. Poté jsem se přesunuli k měřiči záření (MRKEV), aby nás změřil a mohli jsem obejít z budovy reaktoru. Z nedostatku času jsem ostatní exkurze v budovách poněkud urychlili. 

Navštívili jsem také Experimentální halu, kde se nachází vysokoteplotní héliová smyčka HTHL (zkoumá vliv na látku uloženou v plynném okolí a teplotou něco málo přes 900°C), superkritická vodní smyčka SCWL (také testuje korozi látky, umístěné v superdestilované vodě o velmi vysoké teplotě, pozn. obyčejná ocel zde ihned zkoroduje, reaktorová ocel (08CH18N10T) zde koroduje rychlostí 1mm za den. Toto zkoumání a výzkum těchto látek je velmi důležitý pro reaktory IV. generace, které pracují s vysokými teplotami a také je v ních možno vyrábět vodík. 

Poslední budovu kterou jsem navštívil byla budova urychlovače Tendetron, zde nám bylo z nedostatku času vysvětleno fungování Tandetronu jen okrajově. 

Exkurze byla velice povedá a i z toho důvodu, že se sem obyčejně dostat mimo Týden vědy je prakticky nemožné, pouze na speciální vyžádání.

Fotografie umístěné níže jsou UNIKÁTNÍ, protože focení v areálů ÚJV Rež je zakázáné a povolé pouze na speciální potvrzení. Nikdo ze škol ani veřejnosti, kteří navštívili areál nemohly fotit. Tak ty co se chtějí podívat jak to vypadá třeba na reaktoru nebo někde jinde v areálů má jedinečnou možnost ZDE. Tyto fotografie nikam nepublikujte, pouze na vyřádání vydám vyjímku pro publikování. Fotografie  poskytnu i tiskové kvalitě 3700x2200 (300ppi) ve formátu JPEG. Vyhrazuji si veškerá autorská práva i na přiložené video.  

TriHyBus - trojtě hybridní autobus, novika představená na veletrhu Brno

Ing. Martina Malá, vysvětluje skladbu aktivní zóny před vstupem do kontrolovaného pásma

Smínky horkých komor a na posledním snímku vidíte automatické manitulátory. Je zde dokonce vidět i šířka stěny a skla.

Pohled do horké komory, jeden z nejlepších zážitků. Ve vnitř se momentálně ozařoval Uran235. Radiace byla uvnitř extrémně vysková

Velín reaktoru LVR-15

Ing. Martina Malá na víku reaktoru, vedle ní polohovací zařízení DORA a TORA.

Ucpávky do míst polohovacích zažízení. Povšimněte si jak jsou mocné - takto silné se stínění reaktoru, což mluví samo za sebe. 

Polohovací zařízení DORA 1. Pomocí tohoto zařízení se dá do reaktoru zavážet různé prvky nebo materiály a nebo něco zasouvat do kanálů k tomu určených. 

Pohled z víka reaktoru dolů do prvního patra

Lávka k víku reaktoru 

Reaktorová nádoba. Čísla označují čísla tzv. "vyústění", ty slouží pro připojení libovolného zařízení nebo nádoby k reaktoru. Povšimně te si zde také bílé stěny, která je tvořena bílým, pevným bórem - stínění proti ionizujícímu zaření

 Mohutný nádoba reaktoru

Schodistě k víku 

Zavešené tyče. Tyto tyče slouží k manipulaci s palivovými kazetami vně reaktoru. Pomocí těchto tyčí se kazety zasouvací nebo vytahují z aktivní zóny.

Nově zbudovaná Experimentální hala. Zde se nachází vysokoteplotní héliová smyčka HTHL a superkritická vodní smyčka SCWL.

Součásti urychovače Tandetron

Nádoba ve které dochází ke zrychlení částic. K urychlení dochází pomocí rozdílů potenciálů elektrického pole (zjednodušeně - na základě odpudivosti a přitažlivosti). Částice prochází těmito cívkami, kde je postupně urychlována. Pak je následně zbrzněna a opětovně zrychlena a pak je namířena do soustavy trubek (pozn. v těchto trubkách je exktemní vakuu (z 1000 molekul vzduchu zde může zůstat jediná), aby nedošlo ke strážce s urychlenou částicí. Na konci této soustavy je terč, do kterého má částice narazit. Urychlovač tedy slouží třeba k zjišťování stáří maleb, ke zjištění rovnoměrného pokrytí velmi tenkých materiálů. 

Celá soustava urychlovače Tendetron

www.youtube.com/watch?v=fsGyk1PBhCg - video natočené během exkuze (autor: VMotycka - Administrator)

Zpět