Ing. Dana Drábová, Ph.D

24.08.2011 16:03

Ing. Dana Drábová, Ph.D. Narodila se 3. června 1961. Je česká jaderná fyzička a lokální politička. Od roku 1999 je předsedkyní Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. K roku 2011 byla také místostarostkou Pyšel. 
Vystudovala gymnázium v Říčanech,

V letech 1980 - 1985 studovala Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT, obor Dozimetrie a aplikace ionizujícího záření. Ukončila diplomovou prací Měření neutronů a stanovení dávky od neutronů pomocí mikrodozimetrie, získala titul Ing.,

V letech 1994 - 2000 se věnovala doktorskému studiu v oboru jaderná fyzika, získala titul Ph.D.,

1985 - 1995 pracovala v Centru hygieny záření Institutu hygieny a epidemiologie - později Státního zdravotního ústavu - kde se zabývala ochranou před škodlivými účinky ionizujícího záření. Od roku 1992 byla zástupkyní vedoucího Ústředí radiační monitorovací sítě České republiky,
1995 - 1996 byla ředitelkou odboru havarijní připravenosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost,

v 1996 - 1999 pak ředitelkou Státního ústavu radiační ochrany,
od 1. listopadu 1999 je předsedkyní Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, kde vystřídala ing. Jána Štullera,
od listopadu 2006 do listopadu 2009 předsedala asociaci západoevropských jaderných dozorů (WENRA).

cernobylska_havarie.pdf (1,7 MB)
článek-drábová.pdf (137,5 kB)
Dana Drábová.pdf (155,3 kB)

rozhovor-ing.drabova.mp3 (7 MB)  - rozhovor s Ing. Danou Drábovou, Ph.D 
 

Zpět