Ing. Václav Havlíček

04.09.2011 11:41

Prof. Ing. Václav Havlíček, CSc., se narodil v roce 1943 v Českých Budějovicích. V roce 1965 absolvoval Fakultu elektrotechnickou Českého vysokého učení technického - obor měřicí a řídicí technika. V oboru teoretické elektrotechniky obhájil nejprve titul kandidáta věd a na začátku devadesátých let byl jmenován docentem a v roce 1997 i profesorem.

Práce a vědecká kariéra prof. Ing. Václava Havlíčka je od roku 1969 až dosud spojena především s Českým vysokým učením technickým. V letech 1994-1996 byl proděkanem pro rozvoj na elektrotechnické fakultě a od r. 1997 do r. 2003 zastával stejnou funkci jako prorektor ČVUT.

Prof. Ing. Václav Havlíček je autorem nebo spoluautorem čtyř monografií, autorem 16 skript a za svůj život získal 14 autorských osvědčení a patentů. Je členem řady domácích i zahraničních vědeckých rad a komisí a mj. i členem poradního orgánu MŠMT pro výzkumná centra.

Dne 23. 1. 2006 prezident republiky Václav Klaus na Pražském hradě jmenoval prof. Ing. Václava Havlíčka rektorem Českého vysokého učení technického v Praze.

havlicek.cvut.cz/?node=ho&lang=cz - osobní stránka

cv_havlicek.pdf (128,2 kB)

volebni program.pdf (75,4 kB)

Zpět