Matematicko-fyzikální fakulta (MFF UK)

04.09.2011 10:48

Matematicko-fyzikální fakulta (neformálně Matfyz), zkratka MFF UK, je jednou z fakult Univerzity Karlovy v Praze. Budovy jsou roztroušené na různých místech v Praze (Malá Strana, Karlov, Karlín, Troja a Hostivař). Hovorové označení pro studenta/studentku MFF je matfyzák/matfyzačka.

Fakulta vznikla 1. září 1952 vyčleněním z Přírodovědecké fakulty. Prvním děkanem fakulty byl Miroslav Katětov. Současným děkanem je prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.

Kromě fyzikálních a matematických oborů se na MFF UK vyučuje i informatika, kterou studuje přibližně polovina všech studentů fakulty.

Na MFF je možno studovat bakalářský nebo navazující magisterský studijní program. Tyto programy se dále dělí na obory, v rámci oboru může být několik studijních programů.

Bakalářský studijní program má standardní dobu studia 3 roky, maximální 6 let. Studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou. Studium probíhá ve dvou stupních, první tvoří první ročník, druhý tvoří druhý a třetí ročník. Obsah studia v prvním stupni je pevně určen studijními plány, je pro všechny uchazeče povinný. Ve druhém stupni si posluchači volí předměty tak, aby vyhověli požadavkům studijního plánu a splnili podmínky pro připuštění k státní závěrečné zkoušce. Absolvent získá titul bakalář.

Navazující magisterský program má standardní dobu studia 2 let, maximální 5 let. Během studia si uchazeč volí předměty tak, aby vyhověl požadavkům studijního plánu, získal dostatečný počet bodů a splnil podmínky pro přihlášení ke státní závěrečné zkoušce. Absolvent získá titul magistr.

Výuka cizích jazyků probíhá v bakalářském studiu. Povinné je složení zkoušky z angličtiny.

MFF_UK - prehled.pdf (1,3 MB)

 

Zpět