Program zkoušky - 26.4.1986

09.08.2012 09:07

Schválil:
Hlavní inženýr ČAES
N.M.Fomin

PROGRAM PRÁCE
zkouška turbogenerátoru č. 8 Černobylské AES
v režimu současného výběhu se zátěží provozních potřeb

 

Zástupce hlavního inženýra A.S. Datlov
Náčelník PTO A.G. Gellerman
Náčelník EC A.T. Ziněnko
Náčelník ČPNP SAEN I.P. Aleksandrov
Náčelník RC-2 A.P. Kovalenko
Náčelník TC L.A. Choronžuk
Náčelník CTAI E.A. Borodavka
Zást. náčelníka EC V.I. Metelev
Zást. náčelníka EC pro RZAI S.A. Malofienko
Dontechenergo G.P. Metlenko

PROGRAM PRÁCE

zkouška turbogenerátoru č. 8 Černobylské AES
v režimu současného výběhu se zátěží provozních potřeb

1. OBECNÁ ČÁST

1.1. Cílem zkoušky je experimentální prověrka možnosti využití energie mechanického výběhu k udržení provozu machanizmů provozních potřeb v režimu odpojení S.N.
1.2. Zkouška se provede před odstavením bloku na plánovanou - předem hlášenou odstávku (PPR), podle schválené žádosti.
1.3. Délka trvání zkoušky jsou 4 hodiny.

2. PODMÍNKY PROVEDENÍ ZKOUŠKY

 

Bod Popis práce Zodpovídá
2.1. Snížit zátěž bloku na 700 až 1000 MWt tepelných NSS
2.2. Odpojit a zastavit turbogenerátor TG-7 (nebo převést na VPU).
Odpojit odpínač VTG-7 a odpojovač RTG-7
NCB
NS EC
2.3. Převést napájení provozních potřeb TG-7 sekce 7RA a 7RB na transformátor 6T NS EC
2.4. Turbogenerátor TG-8 pracuje na pracovním buzení, bloky výběhu ARV-SD a ARV-BG uvedeny v činnost NS EC
2.5. Připojit obvod generování signálu MPA do elektrické části obvodu zvyšování zátěže diesel-generátorů (DG) a do obvodu výběhu na dvě řídící jednotky 4ŠČANP-3 takto: na panelu č.2 (levá část) ČŠČ APN-3 zapojit kontakty pomocného tlačítka vyvedeného na BŠU-4 (p. PB-3) na svorky 10 (091-1) s 18 (09-1) a svorky 10 (01-1) s 36 (031-1), dále na panelu č. 3 (levá část) svorky 10 (01-2) s 18 (09-2) a 10 (01-2) s 36 (031-2). ETL
2.6. Napájení sekcí 8RA, 8RB a 8RNA se zajišťuje pracovními vstupy NS EC
2.7. V sekci 8RA zapnout následující mechanismy: 4PN-3,4; 4GCN-13,23; 41KN-73,82; 42KN-73,82; 4NGO-81; 2CN-10 NS EC
NSB
2.8. V sekci 8RB zapnout následující mechanismy: 2NPRT-5; 41KN-83; 42KN-83; 4GCN-14,24; 4PN-5; 4NGO-82; VK-15; 2CN-11,12 NS EC
NSB
2.9. Napájení sekce 0,4 kV převést na náhradní napájení:
sekci 164N od tr-u 24TR
-«- 74N -«- 21TR
-«- 78N -«- 23TR
-«- 232N -«- 231T
-«- 180N -«- 179T
-«- 225N -«- 226T
-«- 75N -«- 22TR
-«- 167N -«- 24TR
-«- 228N -«- 227T
-«- 165N -«- 24TR
-«- 220N -«- 221T
-«- 208N -«- 208T
-«- 160N -«- 159T
 
2.10. Na sekci 8RNA zapnout následující spoje: 92TNC, 91 TIP, 93 TIP, 224T, 4NSOS-3, 4NS-3, 4-3TNPS, 2NA-6 NSB
NS EC
2.11. Napájení vedení (šínoprovodů) 0,4 kV bloku č. 3 přivést od transformátoru 16TR zapnutím sekčního nožového vypínače RŠ-15, 16TR a RŠ-16, 17TR. Odpojit nožový vypínač 0,4 kV transformátorů 15, 17TR7 NS EC
2.12. Ochlazování reaktoru při zkoušce zabezpečují sekce 7RA, 7RB, 7RNA a 7RNB. Proto bude zapnuto jedno napájecí čerpado PN (4PN-1 nebo 4PN-2), dvě hlavní cirkulační čerpadla GCN (4GCN-11,21; 4GCN-12,22) a po jednom KN 2 zvedání 42KN-71 (72) a 42KN-81, dále 2NA-4(5) v sekcích 7NRB, 7NRA NSB
2.13. V prostorech KRU - 6 kV a BŠU-4 zapojit obvody pro měření průběhů parametrů:
- napětí a proud statoru TG-8
- napětí a proud rotoru TG-8
- napětí a proud vstupu sekcí 8RA, 8RB, 8RNA
- otáčky TG-8
- průtok a otáčky PN a GCN
- okamžik zakrytí ventilů na uzavírání páry
DTE
SRZA
CTAI
ETL
CTAI
2.14. Technologické parametry bloku v průběhu zkoušky se udržují s pomocí UVS Skala a běžně používaných přístrojů. Seznam v příloze č.1. Seznam doplňkových parametrů měřených samozapisujícími měřiči je uveden v příloze č.2 CTAI
ČPNP
2.15. Pro zamezení vtoku vody do KMPC od RC-2 uzavřít ručně manipulované ventily všech tří podsystémů SAOR 4PV-3/2, 1, 4, 5; 4PV-53, 54, 63, 64, 73, 74; 4PV-25, 26, 35, 36, 45, 46; 4PV-83, 84
Rozestavit lidi ke kontrole armatury a mechanismů SAOR
 

3. POSTUP PROVEDENÍ ZKOUŠKY

 

3.1 Před provedením zkoušky vypnit body 2.1 až 2.15 tohoto programu  
3.2 Zkontrolovat na x.x. (se zátěží) diesel-generátor 2DG-6 a úvést ho do stavu "horké" rezervy NSB
NS EC
3.3 Vyřadit z funkce obvody AVR v sekcích 8RA, 8RB pomocí klíčů PB na pultě 2E BŠU4 NS EC
3.4 Postavit k pultu 1E operátora, který v případě, že proud rotoru TG8 překročí 3000 A okamžitě hasí pole klíčem zhášení pole nebo po uplynutí 60 s hasí pole na příkaz vedoucího zkoušky. NS EC
3.5 Snížit zátěž TG-8 na úroveň provozních potřeb pomocí transformátoru 28T NSB
3.6 Sejmout klapku 27N "Zakrytí SK T-8" při vypnutí V2-6T nebo VTG-8" na panelu 24RG  
3.7 Vypnout odpojovač transformátoru V2-6T na pultě 1E NS EC
3.8 Na příkaz vedoucího zkoušky se zapínají oscilografy a klíčem řízení elektromagnetických ochranných systémů na panelu 6T vyráží se ochranné systémy TG-8, dává se signál MPA do elektrické části pomocným tlačítkem na pultu PB-3. NSB

HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ ZKOUŠKY

Vybuzený generátor bude vybíhat současně s elektormotory sekcí 8RA a 8RB, které bude napájet a udržovat jejich elektormagnetický moment (a v důsledku i průtok chladiva).
V sekci 8RNA dojde k odpojení sekčních odpojovačů (1VS-2VS) a odpojení všech mechanismů(kromě neodpojitelných stupňů) a také ke spuštění dieselu 2DG-6.
Po naběhnutí 2DG-6 a jeho připojení na sekci dojde k postupnému spouštění mechanismůsekce podle programu MPA.

 

3.9 Provádí se kontrola zápisů a oscilogramů, kontrola zařízení, stav kontrolek a mnemo tabla, stav kontrolních přístrojů. ČPNP
NSB
NS EC
DTE
3.10 Obnovuje se napájení sekcí 8RA, 8RB 0,4 kV NS EC
3.10.1 Vypínají se všechny odpínače machanismů S.N. na odpojených sekcích 8RA, 8RB NS EC
3.10.2 Odpojují se rezervní přívody sekcí 8RA, 8RB NS EC
3.10.3 Podle potřeby se zapínají mechanismy S.N. na tuto sekci NS EC
3.10.4 Zapínají se odpojovače transformátorů S.N. 6/0,4 kV na sekcích 8RA, 8RB NS EC
3.10.5 Zapínají se pracovní přívody sekcí 0,4 kV NS EC
3.10.6 Obnovuje se poloha ventilů zavřených v bodě 2.15 RC-2
ČNPN
3.10.7 Odpojuje se přívod 2DG-6 a zapínají se sekční odpojovače 1VS-2VS RIA na sekci 8RNA z panelu PB-3 BŠU-4 i další potřebné mechanismy. NSB
NS EC
3.10.8 V případě nutnosti se 8RA a 8RB přepínají na pracovní napájení  

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

4.1 Veškeré manipulace v průběhu zkoušky provádí operativní personál podle potřeb technického vedení zkoušky s konzultací NSS.
4.2 Při nesprávné funkci zařízení pokračují další práce až po odstranění příčiny problému. V případě vzniku havarijní situace se personál řídí místními bezpečnostními pokyny pro případ likvidace havárie.
4.3 Před začátkem zkoušky provede vedoucí zkoušky instruktáž dozorčího personálu (ZGI).

OSOBY ZODPOVĚDNÉ ZA PROVEDENÍ ZKOUŠKY

5.1 Technický vedoucí zkoušky - brigádní inženýr Don-techenergo Metlenko G.P.
5.2 Za provedení zkoušky zodpovídají:
5.2.1 Za operativí manipulace elektrické části, bezpečnostní techniky a požární bezpečnost zástupce náčelníka elektrocechu (EC) pro provoz - Lelečenko A.G
5.2.2 Za správnost kroků RZA bloku č.4 ZNEC - Malafienko S.A.
5.2.3 Za správnost kroků při spouštění MPA a systému nouzového napájení bloku č.4 ZNEC - Metelev V.I.
5.2.4 Za zabezpečení registrace technologických parametrů v průběhu zkoušky - zást. náč. CT AI Lapuga N.R.
5.2.5 Za operativní manipulace na zařízení CN cechů RC, TC, CT AI - náčelníci směn příslušných cechů
5.2.6 Celkové vedení při provádění zkoušky provádí zástupce hlavního inženýra pro provoz 2. skupiny Datlov A.S.

PŘÍLOHA č.1

ANALOGOVÉ PARAMETRY ZÍSKANÉ Z PROGRAMU DREG

 

Číslo Parametr Označení Poznámka
1. G p.v. i B/s P1G1111 0...1600 t/h
2. -//-//- P2G1111 -//-//-
3. P v separačních bubnech P1R2111 0...100 kgs/sm2
4. -//-//- P1R2111 -//-//-
5. N v separačních bubnech P1N2511,21  
6. -//-//- P1N2511,21  
7. G v tlakové části GCN N1G1211,21,31,41 0...12500 m3/h
8. P vody v tlakovém kolektoru DOR7311,21 0...160 kgs/sm2
9. P na vstupu koll. KN-11 T2R4311 0...15 kgs/sm2
10. Výkon generátoru T2I7111 0...600 MW
11. Napětí na S.N. 6 kV T2N7412, 13 0...7,8 kV
12. P v tlakovém kolektoru CUZ AOR3211 0...6 kgs/sm2
13. Zakrytí páry na turbínu T2A1411  
Poznámka: 1. Všechny parametry se měří v intervalu 2 s. 2. Výpis parametrů ze systému DREG vydá SDVI T-otv CT AI

 

PARAMETRY MĚŘENÉ NA PULTĚ EIK

 

Číslo Parametr Označení
1. Průtok vody čtyřmi okruhy P2G1311,12
2. Tlak vody na vstupu GCN N2P1111, 13
3. Tlak vody na výstupu GCN N2P1211, 13
4. Průtok vody v tlakových kolektorech GCN-13.23 N1G1231, N2G1231
5. Tlak vody v tlakovém kolektoru PN DOP7311,12
6. Tlak na výstupu KN-1 TG-8 T2P4111
7. Tlak na vstupu KN-2 výstupu TG-8 T2P4311
8. Tlak na výstupu KN-2 výstpu TG-8 T2P4411
9. Průtok konzenzátu po PND-5 T2G4611
10. Tlak vody na sacím kolektoru PN (2 místa) DOP4311

 

Zpět