Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB)

24.08.2011 16:19

Státní úřad pro jadernou bezpečnost je ústředním orgánem státní správy. V čele stojí předseda, který je jmenován vládou České republiky. V současné době je předsedkyní Dana Drábová. Úřad má svůj samostatný rozpočet a je vládě přímo podřízen. Státní úřad pro jadernou bezpečnost nevyková pouze dohled nad našimi dvěma jaderný elektrárnami, ale také vykonává dohled nad všemi zařízeními, kde se využívá záření. Jsou to napříkalad rentgeny nebo přístroje pro chemoterapii v nemocniních nebo ůzné diagnostické přístroje založeny na záření. Kontrola těchto přístrojů je velice důležitá, aby nedošlo k nepatřičnému ozáření občanů. 


V souladu s věcným zaměřením a vykonávanými činnostmi je úřad členěn na tři úseky:
Úsek jaderné bezpečnosti
Úsek radiační ochrany
Úsek řízení a technické podpory

 

Více informací o Státním úřadu pro jadernou bezpečnost naleznete na jejich internetových stránkách: www.sujb.cz

Senovážné náměstí 9 . Praha 1
Tel: 221 624 111
Fax: 221 624 396

ID datové schránky - me7aazb

Zpět