Tržby TVEL rostou díky inovacím a partnerství se zákazníky

17.07.2013 16:15

 

Moskva                                                                                                         15. dubna 2013

Tisková zpráva

 

Tržby TVEL rostou díky inovacím a partnerství se zákazníky

V roce 2012 dosáhly celkové příjmy z prodeje jaderných produktů a služeb TVEL 3,2 miliard dolarů. Hodnota přijatých obchodních zakázek činila více než 26 mld. USD. Na celkových příjmech státní korporace ROSATOM se TVEL podílí více než 40 procenty. Rok 2012 byl pro TVEL významný rovněž z hlediska vědeckého výzkumu a vývoje: firma rozjela několik projektů na výrobu nových typů paliva včetně TVS-Kvadrat pro západní reaktory.

Palivová společnost TVEL v roce 2012 zvýšila příjmy z exportu o 36 milionů dolarů na 1,429 miliard USD. Další růst má v tvrdém konkurenčním prostředí zajistit orientace na průběžné vylepšování technických parametrů jaderného paliva, zakládání vědecko-výzkumných center, lokalizace výroby a cenová konkurenceschopnost nabídek.

Nové druhy paliva

V roce 2012 rozjel TVEL výrobu paliva typu TVS-Kvadrat (TVS-K), tedy paliva pro tlakovodní reaktory PWR běžně využívané v západních zemích. TVEL podepsal s evropským operátorem smlouvu na dodávku 4-8 zkušebních palivových souborů TVS-K v roce 2014. Firma je přesvědčena, že zkušební provoz těchto souborů dopadne úspěšně a přejde na komerční dodávky. Tím by se TVELu otevřel obrovský trh – reaktory PWR tvoří kolem 50 % všech světových reaktorů (reaktory VVER asi 17 %).

Důležitým milníkem roku 2012 v oblasti nových druhů paliva se stalo i zhotovení a výroba souboru jaderného paliva pro první blok budované Novovoroněžské jaderné elektrárny typu VVER-1200 (stejný typ jako je v nabídce pro výstavbu nových bloků JE Temelín). Také byla finalizována konstrukce palivových souborů pro VVER-ТOI (typově optimalizovaný projekt pokročilého reaktoru VVER-1300 generace 3+).

Další významnou událostí roku 2012 byl rozjezd výroby experimentálních palivových článků s nitridovým směsným uran-plutoniovým palivem pro perspektivní rychlé množivé reaktory. V Sibiřském chemickém závodě (CXZ) byla vyrobena první série zkušebních palivových článků a také provedeny předávací zkoušky.

Lokalizace výroby

Součástí dlouhodobé strategie TVEL je podpora vzniku místních podniků na výrobu jaderného paliva. V této oblasti mezi nejdůležitější události minulého roku patří zahájení výstavby Smolinského výrobního závodu na Ukrajině. V říjnu 2012 proběhlo na staveništi (obec Smolino, Kirivogradská oblast) slavnostní zahajovací výkop. První blok závodu by měl být uveden do provozu do konce roku 2015, přičemž roční výrobní kapacita fabriky činí 800 palivových souborů. Ruský akcionář předá společnému podniku veškeré výrobní technologie na jaderné palivo, zabezpečí částečné financování provozu a podnik podpoří i z hlediska jeho technologické výbavy. Výrobní podnik bude využívat ruské kapacity na obohacení uranu za výhodných obchodních podmínek. Smolinský závod plně pokryje potřebu jaderných elektráren na Ukrajině, do budoucna může produkci rozšířit i na trhy třetích zemí.

Vedle Ukrajiny byla jednou z variant lokalizace v Evropě také Česká republika. TVEL zvažoval možnost postavit u nás závod na výrobu jaderného paliva v rámci nabídky na dostavbu dvou temelínských bloků. Nicméně ani 4 bloky v JE Temelín, ani další 4 bloky v JE Dukovany by kapacitu takového závodu nevytížily. Výrobna jaderného paliva by se stala efektivní pouze za předpokladu, že by zabezpečila produkci i pro další země Evropy.

Projekty TVEL v České republice

Společnost TVEL dodává palivo do obou českých jaderných elektráren. V roce 2012 proběhla odborná jednání o možném zvýšení nominálního výkonu obou výrobních bloků JE Temelín na 104 %. Vylepšování parametrů výroby pomocí paliva již v minulých letech úspěšně proběhlo: v roce 2008 v JE Dukovany nový typ paliva od TVEL umožnil přechod na pětiletý cyklus výměny (původní projektový cyklus byl tříletý).

V roce 2012 byl s vědecko-technickým centrem ALVEL (společný podnik TVEL a české ALTA, a.s.) uzavřen kontrakt na dodávku tzv. materiálových clusterů (seskupení vzorků současných a perspektivních konstrukčních slitin využívaných ve výrobě paliva). Tyto clustery se budou na jaderných elektrárnách ozařovat a následně budou podrobeny zkoumání v českých výzkumných ústavech.

 

TVEL - palivová společnost koncernu ROSATOM patří do vertikálně integrované struktury ruského jaderného průmyslu. Společnost TVEL sdružuje výrobní a vědecká aktiva ve vztahu k výrobě paliva, procesu konverze a obohacení paliva, a též podniky na výrobu plynových centrifug a zařízení k nim. Společnost TVEL byla vytvořena s cílem dosažení optimální struktury řízení podniků počáteční fáze palivového cyklu a pro zvýšení efektivity práce a konkurenceschopnosti na světových trzích.

Ředitelství pro styk s veřejností JSC TVEL:

Tel: +7(495)988-82-82 klapka 6450, 6191 nebo +7(985)760-67-35

 

Kontakt v ČR:

Alice Horáková

AMI Communications

Tel: +420 724 547 001

E-mail: alice.horakova@amic.cz

 

 

Zpět