Ústav jaderného výzkumu Řež, a.s.

24.08.2011 16:14

V roce 1955 byl v údolí Vltavy, přibližně 15 km nad Prahou u obce Řež, založen Ústav jaderné fyziky ČSAV, který se stal základním československým pracovištěm v oblasti jaderného výzkumu. V průběhu let se měnil název ústavu i organizační struktura řežského výzkumného areálu. Nejrozsáhlejší změnou bylo v roce 1972 rozdělení na větší, převážně na aplikovaný výzkum orientovaný Ústav jaderného výzkumu ČSKAE a menší Ústav jaderné fyziky ČSAV zaměřený na základní výzkum. Dnes v areálu sídlí Ústav jaderného výzkumu Řež, a. s., Ústav jaderné fyziky AV ČR, Ústav anorganické chemie AV ČR a několik malých firem. V roce 1994 byl k Ústavu jaderné fyziky AV ČR přičleněn tehdejší Ústav dozimetrie záření AV ČR, který se stal detašovaným pracovištěm umístěným v Praze.
Ústav jaderné fyziky AV ČR (UJF) je zaměřen především na experimentální a teoretický badatelský výzkum v oblasti jaderné fyziky nízkých a středních energií. Strukturu jader studují metody jaderné spektroskopie beta a gama záření. Vynikajících výsledků bylo dosaženo zejména ve spektroskopii nízkoenergetických elektronů. Zkoumání jaderných reakcí v lehkých jaderných systémech zahrnuje i studium procesů významných z astrofyzikálního hlediska.
Ústav je zapojen do několika velkých mezinárodních experimentů. Vlastnosti stlačené jaderné hmoty jsou studovány ve srážkách těžkých iontů na urychlovačích v CERN, GSI Darmstadt a GANIL Caen. Teoreticky i experimentálně se zkoumá poškození DNK radiolýzou prostředí. Studují se některé otázky související s jadernou energetikou a likvidací jaderného odpadu urychlovačem řízených transmutací. Největším zařízením ústavu je cyklotron U-120M, využívaný nejen pro experimenty v jaderné fyzice, ale dnes převážně pro ozařování při výrobě radiofarmaceutik. Dalšími významnými zařízeními jsou Van de Graafův elektrostatický urychlovač, elektrostatický spektrometr ESA12 a laditelný laser. Pro neutronovou fyziku se využívá jaderný reaktor LWR-15 patřící Ústavu jaderného výzkumu Řež, a.s., u jehož kanálů má UJF instalovány vlastní citlivé neutronové difraktometry a spektrometry.
Nedávno byla dokončena výstavba laboratoře pro vývoj a přípravu radionuklidů určených pro moderní nukleární diagnostické metody. Ústav jako první v ČR je schopen produkovat diagnostika pro pozitronovou emisní tomografii, v koncovém stadiu je vývoj dalších radiofarmaceutik. Organizačně je ústav členěn na oddělení: teoretické jaderné fyziky, jaderné spektroskopie, neutronové fyziky, jaderných reakcí, dozimetrie záření, radifarmak a urychlovačů. Na výchově studentů a doktorandů spolupracuje zejména s Matematicko-fyzikální fakultou UK a s Fakultou jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT. Náročnost výzkumů v jaderné fyzice vyvolává potřebu rozsáhlé integrace vědeckých sil. Prakticky ve všech oblastech činnosti je ústav zapojen do mezinárodní spolupráce.

 

profesor Čestmír Šimáně, dlouholetý pracovník a zakladatel ÚJF, životopis: https://jaderneinfo.webnode.cz/news/prof-ing-cestmir-simane-drsc-/

HTHL_CZ.pdf (1,6 MB)
reaktor-LR0.pdf (572,8 kB)
reaktor-LVR-15.pdf (347,2 kB)
SCWL_CZ.pdf (429,1 kB)

brozura_profil_spolecnosti.pdf (1,1 MB)

 

Zpět