Výstava - po stopách Čestmíra Šimáně

    Od 29.10.2012 je ve 2. patře zadní budovy svitavského gymnázia k vidění malá připomínka neobyčejného života prof. Čestmíra Šimáně. Na několika fotografií a popiscích zachycující jeho pestrý život se dozvíte řadu zajímavostí, jako např. s kým pracoval na stáži ve Francii ? Jaké zastával funkce v mezinárodních organizacích a podobně. Výstava je doplněna soudobými, ale i staršími fotografiemi.

    Osoba Čestmíra Šimáně je ve vědeckých kruzích nesmazatelně spojena s Ústavem jaderného výzkumu v Řeži, kde je stal historicky prvním ředitelem nově zbudovaného ústavu v roce 1955. Dalším nesmazatelným přínosem české vědě bylo zastupování ČSSR v Mezinárodní komisi pro atomovou energii, které následně předsedal. Pozoruhodné je také to, že až do své smrti v červenci 2012, velice aktivně přednášel, zvládal až 90 minutové přednášky a pracoval v mikrotonové laboratoři v Praze.

    Další polovina výstavy je věnována samotnému Ústavu jaderného výzkumu v Řeži, který má velice dlouhou historii až do roku 1955, kdy byla tehdejší komunistickou stranou rozhodnuto o vybudování tohoto ústavu. Ač se to nezdá ústav během své existence prodělal řadu změn jednak ve vedení, ale také ve financování, od roku 1992 je už akciovou společností. O velký rozvoj ústavu má velké zásluhy již zmiňovaný prof. Čestmír Šimáně, ale také Sovětský svaz, který v rámci Českosloveského jaderného programu poskytl do začátku výzkumný reaktor VVRS (jeho demontáž byla provedena v roce 1985 a byl nahrazen typem LVR-15, který je zde dodnes) a urychlovač typu cyklo-tron, který je též v ústavu dodnes hojně využíván. Další vybavení bylo postupně dokupováno a v 60. letech 20. století byla dokončená první vlna stavem. Mezi nejnovější budovy patří hala experimentálních smyček a PET centrum. V současné době je také zmodernizována budova reaktoru LR-0 a další budovy čekají na modernizaci.

 

DOPORUČENÁ VIDEA:

https://www.youtube.com/watch?v=0Eq5_whavRk - rekonstrukce reaktoru VVRS - převoz, nakládání

https://www.youtube.com/watch?v=YF7pyheIku8 - rekonstrukce reaktoru VVRS - sál

https://www.youtube.com/watch?v=HR-bQ1lWttM - propagační video ÚJV Řež

 

DOPORUČENÉ ČLÁNKY:

https://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/188728-zemrel-profesor-cestmir-simane-otec-ceskeho-jaderneho-vyzkumu/

https://www.rozhlas.cz/leonardo/veda/_zprava/zemrel-prof-cestmir-simane--1092896 - zpráva o smrti prof. Šimáně, s komentářem Ing. Dany Drábové

https://www.csvts.cz/cns/kdojekdo/simane.htm - Kdo je kdo, prof. Šimáně v o české a slovenské jaderné energetice,

Diskusní téma: Výstava - po stopách Čestmíra Šimáně

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.