CANDU

15.12.2012 18:55

Těžkovodní reaktor CANDU byl vyvinut v Kanadě a exportován také do Indie, Pákistánu, Argentiny, Koreje a Rumunska. Dnes pracuje asi 35 takových reaktorů. Palivem je pří rodní uran ve formě oxidu uraničitého, chladivem a moderátorem těžká voda D2O. Aktivní zóna je v nádobě tvaru ležícího válce, která má v sobě vodorovné průduchy pro tlakové trubky. Těžkovodní moderátor v nádobě musí být chlazen, neboť moderační schopnost se snižuje se zvyšující se teplotou. Těžká voda z prvního chladicího okruhu předává své teplo obyčejné vodě v parogenerátoru, odkud se vede pára na turbínu. Tyto reaktory se nejvíce používají v Kanadě, Indii a v západní Asii.

Typické parametry reaktoru CANDU s výkonem 600 MW:

  • rozměry aktivní zóny 7 m v průměru a 5,9 m výška
  • tlak těžké vody v reaktoru 9,3 MPa
  • teplota těžké vody na výstupu z reaktoru 305 °C.

 

Elektr. výkon reaktoru CANDU na JE Bruce: 750 MW
Délka palivové kazety: 495 mm
Počet palivových kazet v pracovním kanálu: 13
Počet pracovních kanálů: 480
Výška (délka) AZ: 5,94 m
Hmotnost paliva: 114 t
Hmotnost těžké vody: 568,1 t
Tlak chladiva na vstupu do reaktoru: 9,8 MPa
Teplota moderátoru: cca 70 °C
Teplota chladiva na vstupu: 252 °C (vnitřní zóna)
Teplota chladiva na vstupu: 264 °C (vnější zóna)
Teplota chladiva na výstupu: 299 °C

 

Jaderná elektrárna Qinshan (Kanada)

Jaderná elektrárna Qinshan - stavba reaktorové nádoby pro reator CANDU

Jaderná elektrárna Qinshan - reaktorová nádoba

Zpět