Reaktory

CANDU

15.12.2012 18:55
Těžkovodní reaktor CANDU byl vyvinut v Kanadě a exportován také do Indie, Pákistánu, Argentiny, Koreje a Rumunska. Dnes pracuje asi 35 takových reaktorů. Palivem je pří rodní uran ve formě oxidu uraničitého, chladivem a moderátorem těžká voda D2O. Aktivní zóna je v nádobě tvaru ležícího válce,...

LR-0 - výzkumný reaktor

19.11.2012 19:59
Výzkumný reaktor LR-0 je lehkovodní reaktor nulového výkonu. Slouží jako experimentální reaktor pro měření neutronově fyzikálních charakteristik reaktorů typu VVER a PWR (Vodovodní energetický reaktor). Poskytuje vědecko-technickou základnu pro experimenty v oblasti fyziky aktivní zóny a...

LVR-15 - výzkumný reaktor

19.11.2012 19:47
LVR-15 je výzkumný lehkovodní reaktor tankového typu umístěný v beztlakové nádobě pod stínícím víkem, s nuceným chlazením a s provozním tepelným výkonem do 10 MW. Předchůdcem reaktoru LVR-15 byl výzkumný reaktor VVR-S o jmenovitém tepelném výkonu 2 MW. Palivem v tomto reaktoru byl proutkový typ...

GCR, MAGNOX

10.11.2011 16:17
Tepelný, plynem chlazený, grafitem moderovaný reaktor. GCR (Gas Cooled Reactor) chlazený zpravidla oxidem uhličitým CO2. V dnešní době se nejedná o rozšířený reaktor. S jeho vývojem nejvíce pokročila Velká Británie, ale tyty typové bloky se dnes již nestaví a více méně dosluhují. I první...

BWR

10.11.2011 15:55
Varný reaktor (anglicky: BWR, Boiling Water Reactor) je druhý nejrozšířenější typ jaderného reaktoru. Těchto reaktorů pracuje na světě asi 94, což je asi 21 % celkového počtu. Palivem je mírně obohacený uran ve formě válečků oxidu uraničitého uspořádaných do palivových tyčí. Výměna paliva...

VVER

28.10.2011 14:29
VVER (vodo-vodní energetický reaktor, водо-водяной энергетический реактор, v angličtině značený WWER) je nejobvyklejší typ jaderného reaktoru (včetně celého reaktorového bloku) užívaný v zemích bývalého východního bloku. Této koncepce jsou i reaktory českých elektráren JE Dukovany a JE...

Diskusní téma: Reaktory

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.