Instituce

České vysoké učení technické v Praze (ČVUT Praha)

04.09.2011 11:03
České vysoké učení technické v Praze (ČVUT) je veřejná vysoká škola univerzitního typu se sídlem v Praze. Je nejstarší nevojenskou technickou univerzitou na světě. V roce 2009 škola nabízela na 7 fakultách 85 studijních programů (323 oborů), které studovalo celkem 23 363 (z toho 13 428 v...

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT (FJFI)

04.09.2011 10:56
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT (FJFI ČVUT) je třetí nejmladší fakulta učení. Pokrývá oblasti studia matematického inženýrství, fyzikálního inženýrství, jaderné fyziky a jaderné chemie. Jejím současným děkanem je doc. Miroslav Čech. Byla založena roku 1955 v rámci...

Matematicko-fyzikální fakulta (MFF UK)

04.09.2011 10:48
Matematicko-fyzikální fakulta (neformálně Matfyz), zkratka MFF UK, je jednou z fakult Univerzity Karlovy v Praze. Budovy jsou roztroušené na různých místech v Praze (Malá Strana, Karlov, Karlín, Troja a Hostivař). Hovorové označení pro studenta/studentku MFF je matfyzák/matfyzačka. Fakulta...

Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB)

24.08.2011 16:19
Státní úřad pro jadernou bezpečnost je ústředním orgánem státní správy. V čele stojí předseda, který je jmenován vládou České republiky. V současné době je předsedkyní Dana Drábová. Úřad má svůj samostatný rozpočet a je vládě přímo podřízen. Státní úřad pro jadernou bezpečnost nevyková pouze...

Ústav jaderného výzkumu Řež, a.s.

24.08.2011 16:14
V roce 1955 byl v údolí Vltavy, přibližně 15 km nad Prahou u obce Řež, založen Ústav jaderné fyziky ČSAV, který se stal základním československým pracovištěm v oblasti jaderného výzkumu. V průběhu let se měnil název ústavu i organizační struktura řežského výzkumného areálu. Nejrozsáhlejší...

Diskusní téma: Instituce

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.