Mochovce

04.10.2011 18:10

Mochovce jsou jadernou elektrárnou, která leží na místě stejnojmenné slovenské obce mezi městy Nitra a Levice.

Elektrárna provozuje dva jaderné tlakovodní reaktory sovětského typu VVER 440/213, každý s výkonem 470MW. V lokalitě jsou ještě další dva rozestavěné bloky stejného typu.

Výstavba JE Mochovce začala v listopadu 1982, ale v roce 1991 byla pro nedostatek financí zastavena. V roce 1995 slovenská vláda schválila plán na dostavbu dvou bloků JE Mochovce za podmínky doplnění zastaralé sovětské technologie modernějšími západními bezpečnostními prvky.[zdroj?] Bloky byly uvedeny do provozu v červenci 1998 a v prosinci 1999. Mají plánovanou životnost do roku 2028, respektive 2030. Každý blok vyrobí ročně asi 3 000 GWh, což pokrývá 10% spotřeby elektrické energie Slovenska.

V roce 1985 byla zahájena výstavba dalších dvou bloků na bází stejného typu sovětských reaktorů VVER 440/213, ale pro nedostatek financí byla stavba v roce 1992 zastavena a zakonzervována. I přes nátlak ze strany Rakouska se však v listopadu 2008 stavba opět rozbíhá a je financována hlavně ze strany většinového vlastníka SE, společností Enel Italy. Dokončení dvoubloku MO 34 se plánuje na rok 2012 resp. 2013, kdy mají být zbývající dva bloky uvedené do zkušebního provozu.

www.allforpower.cz/rubrika/dostavba-elektrarny-mochovce/ - Článek o dostavbě JE Mochovce

proatom.luksoft.cz/jaderneelektrarny/mochovce/ - JE Mochovce

www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/118450-elektrarna-mochovce-bude-odolnejsi-proti-zemetreseni/ - JE Mochovce odolnější proti zemětřesení

Zpět