Radiační situace v ČR, přehled výsledků měření

24.08.2011 15:54

V přiloženém souboru naleznete přesné výsledky měření, které byly prováděny na celém uzemí České republiky, jsou zde zakresleny kontaminace ovzduční a jsou zde i zakresleny vzdušné proudy, které prošly uzemím ČSSR pár dní po havárii v Černobylu. V mapách jsou samozřejmě také zakresleny srážky, tam kde došlo ke srážkám během průchodu mraku z Ukrajiny je naměřená hodnota o něco vyšší. 

radiacni_situace_v_cr_po_cernobylu.pdf (936,6 kB)

UPOZORMĚNÍ: veškeré hodnoty a údaje co jsou v dokumentu uvedeny pocházejí z důvěryhodného zdroje a v žádné případě nejsou a ani nebyly tyto hodnoty zdraví škodlivé. 

zdroj: www.sujb.cz - Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Zpět