Tepelný jaderný reaktor

27.12.2012 15:35

Jak již bylo uvedeno výše, tepelný jaderný reaktor je soustava, ve které probíhá štěpná řetězová reakce vyvolávaná tepelnými neutrony. K trvalému udržení štěpné řetězové reakce je zapotřebí, aby vlastní pracovní oblast reaktoru, tzv. aktivní zóna, obsahovala tyto složky:

 

  • Jaderné palivo (štěpný materiál 235U, 233U, 239Pu). Při jeho štěpení vznikají nové rychlé (tzv. štěpné) neutrony, které udržují štěpnou řetězovou reakci, uvolňuje se tepelná energie v důsledku přeměny kinetické energie štěpných produktů na energii tepelnou.
  • Moderátor, který zpomaluje rychlé neutrony ze štěpení na tepelnou energii.
  • Chladivo, které z reaktoru odvádí teplo uvolněné v palivu.
  • Konstrukční materiály (pokrytí paliva, ochranná trubka článku, distanční mřížky, koncovky atd.), nejčastěji Al, Mg, Zr, nerezavějící ocel.

Tepelný jaderný reaktor:1-pohon svazkové řídící tyče, 2-víko tlakové nádoby reaktoru, 3-vývody vnitroreaktorového měření,4-ochranná trubka svazkové tyče, 5-palivové kazety, 6-plášť aktivní zóny, 7-tlaková nádoba reaktoru.

 

 

Zpět