Valerij Legosov - velitel záchranných prací v Černobylu

08.08.2012 20:00

Akademik Legasov řídil záchranné práce v Černobylu.

Akademik Valerij Legasov, jeden z otců jaderného průmyslu v Rusku, byl jako náměstek ředitele Kurčatovova jaderného institutu povolán do Černobylu řídit záchranné práce po havárii. Ve vypjaté situaci řešil hrozbu termonukleární reakce jaderného paliva s vodou pod reaktorem. Likvidátoři během záchranných prací vědomě nasazovali své vlastní životy. Legasov odmítal kontroly svého osobního dozimetru a v Černobylu strávil více než tři měsíce. Na druhé výročí černobylské havárie spáchal akademik Legasov sebevraždu.

Ze sovětského filmového dokumentu, který je dostupný na webu (např. https://www.elenafilatova.com) vyplývá, že Legasov trpěl nemocí z ozáření a depresemi. Pronásledoval jej pocit viny, protože se ukázalo, že aktivní zóna reaktoru neobsahovala palivo, které by mohlo způsobit termonukleární reakci. Řada životů byla obětována zbytečně.

Legasov po své první návštěvě Černobylu uvedl: „Celý život jsem bojoval za to, abychom elektrickou energii získávali pomocí jaderné reakce. Teď si myslím, že jsme to dělat neměli. Nepřítel není ukryt v technice. Nepřítelem není typ letadla, typ jaderného reaktoru, typ energetiky. Hlavním nepřítelem je samotný způsob utváření a řízení energetických procesů, způsob plně závislý na člověku. Nejdůležitější je tedy lidský faktor. Zatímco dřív jsme se na bezpečnost dívali jako na ochranu člověka před vlivy techniky, dnes je situace zcela jiná. Dnes musíme techniku chránit před člověkem.“

P.S. Aktuálně z Černobylu: Navzdory vysoké radioaktivitě, rostliny vzkvétají a zvířatům se daří. Vypadá to, že se černobylské ekosystémy po devatenácti letech od doby kdy je zdevastovala unikající radiace z poškozeného reaktoru, vrací do zdravím kypícího života. Výzkumníci, kteří zkoumali prostředí v okolí poškozené jaderné elektrárny tvrdí, že nyní je tam biodiverzita větší, než jaká byla před katastrofou.

Vyšetřování skončilo, zapomeňte...

 

Zpět