Statické vlastnosti radioaktivního zářiče

Statické vlastnosti radioaktivního zářiče